TØL1002 - Ingeniørrollen for elektro, maskin og fornybar energi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

- Bærekraft innen ulike ingeniørprofesjoner
- Akademisk skriving
- Prosjektarbeid
- Innovasjon

Læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon. Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av egen profesjon innebærer både ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Kunnskap:
- Kunne beskrive hva bærekraftig utvikling innen ulike ingeniørprofesjoner innebærer.
- Kunne gjøre rede for hva akademisk dannelse vil si.
- Kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Ferdigheter:
- Kunne planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter.
- Kunne skrive en gruppebasert akademisk rapport med riktig bruk av litteraturhenvisninger og kildekritiske vurderinger.

Generell kompetanse:
- Kunne reflektere og kommunisere over medstudenters arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Nettstøttet læring|Obligatoriske oppgaver|Prosjektarbeid|Refleksjon

Utfyllende informasjon:
Studentene skal, basert på en forelesningsserie om bærekraft innen ulike ingeniørprofesjoner, skrive en indivduell refleksjon. Studentene skal sammen i en gruppe skrive en akademisk rapport med riktig bruk av litteraturhenvisninger og kildekritiske vurderinger. Denne skal presenters muntlig og det legges opp til at gruppene skal opponere mot hverandre. For nettstudentene kan rapporten være indiviuell, og det legges opp til et alternativt opplegg for presentasjon og opposisjon. Studentene skal også gjennomføre en prosjektoppgave med dokumentasjon av resultatet. Nettstudentene får et tilrettelagt opplegg. For nettstudenter vil det være opptak av de sentrale forelesningene på campus. Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen.

Obligatoriske arbeidskrav:
Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3 timers kreativitetskurs).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Vurderingsformer:
- Individuell refleksjon
- Akademisk rapport med presentasjon og opposisjon
- Dokumentasjon av prosjektoppgave
- Alle deler må være bestått

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELE)

Kursmateriell

Læremidler oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1002 7.0 15.08.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.