course-details-portlet

SYG3103 - Selvvalgt fordypningsemne i klinisk sykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 4 måneder A

Faglig innhold

Faglig fordypning om selvvalgt tema av relevans for avansert sykepleie knyttet til
-akutt og kritisk sykdom eller
-langvarige, kroniske sykdommer eller
-sammensatte sykdomsbilder (komorbide)

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har bred og avansert forståelse og innsikt innen et avgrenset område av relevans for klinisk sykepleie

Ferdigheter
- kan presentere søkestrategi og søkeprosess på en informativ og oversiktlig måte
- kan fremstille en tydelig og oppdatert skriftlig sammenfatning av kunnskapsfronten innenfor området
- kan identifisere relevante problemstillinger innenfor området knyttet til individ, grupper og samfunn
- kan redegjøre muntlig for og diskutere sine funn på en oversiktlig og innsiktsfull måte

Generell kompetanse
- har avansert kompetanse til å sammenfatte, presentere og reflektere kritisk over resultater fra systematisk kunnskapsinnhenting innenfor et avgrenset problemområde


Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium med tildelt veileder.

Muntlig presentasjon av oppgaven i seminar må være godkjent før sensur i emnet gis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av oppgave i seminar

Mer om vurdering

Omfanget på oppgaven er 5000 ord +/- 10 % (eksklusive referanseliste, tabeller og vedlegg). Litteraturstudiet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe bestående av maksimum to studenter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som har opptak til master i klinisk sykepleie, eller til videreutdanning i avansert klinisk sykepleie eller kreftsykepleie.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3103 7.5 01.09.2019
MAL4201 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 27.04.2021

Innlevering 10.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 A

Innlevering 20.08.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU