course-details-portlet

SYG3102 - Profesjonskvalifisering i klinisk sykepleie

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Emnet handler om utvikling av avansert klinisk kompetanse og hvordan kompetansen kan anvendes i pedagogisk og innovativt arbeid.

Faglig innhold:

 • profesjonskvalifisering i et historisk og samtidig perspektiv
 • avansert klinisk kompetanse og innovasjon
 • læring og veiledning
 • pedagogisk arbeid i profesjonsutøvelse
 • brukermedvirkning i avansert klinisk sykepleie
 • health literacy

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om læring og veiledning i profesjonsutdanninger og klinisk arbeid
 • avansert kunnskap om health literacy
 • inngående kunnskap om brukermedvirkning

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid
 • arbeide selvstendig og tverrprofesjonelt med innovasjon i helsetjenester

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse i et lærings - og dannelse perspektiv
 • ta ansvar for kvalitet i helsetjenester i endringsprosesser
 • overføre pedagogisk kunnskap til nye fagfelt og situasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning med forelesning, gruppearbeid, veiledningsøvelser og digitale læringsformer.

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke med omfang om lag 3000 ord.

Utsatt eksamen: I henhold til eksamensplanen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor i sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3102 7.5 HØST 2019
SYT3102 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU