course-details-portlet

SYA3253 - Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kunnskapsbasert praksis som grunnlag for kvalitetsarbeid
Pasient- og pårørendeerfaringer som grunnlag for kvalitetsforbedring
Risikobedømming (verktøy) og pasientsikkerhetstenkning
Pasientforløp som gjenstand for kvalitetsforbedringsarbeid
Medvirkning i pasientforløp
Samhandling og bruk av velferdsteknologi
Samhandling om pasienter med ulike pasientforløp
Pasientsikkerhetstenkning
Metoder og verktøyer i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
inngående organisasjons- og samhandlingskunnskap
avansert kunnskap om lover, regelverk og retningslinjer som regulerer helsetjenesten og dens aktører
avansert kunnskap om pasientforløp og kvalitetsforbedringsarbeid
inngående kunnskap om metoder og verktøy for forbedringsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten kan
beskrive hva et systematisk kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid innebærer
identifisere og problematisere muligheter og hindringer for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i en klinisk situasjon
vurdere og foreslå kvalitetsforbedrende tiltak/verktøyer
samhandle om pasientforløp mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste

Generell kompetanse
Kandidaten
har avansert samhandlingskompetanse i forbindelse med pasientforløp
kan planlegge et forbedringsarbeid


Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, arbeid med studiespørsmål individuelt og i grupper, seminarer
Kliniske praksisstudier, 40 timer
Refleksjon og veiledning knyttet til samarbeid intra- og interprofesjonelt

Obligatoriske aktiviteter

  • Kliniske praksisstudier
  • Deltakelse i gruppearbeid og seminarer

Mer om vurdering

Presentasjon av forslag til et konkret eksempel på kvalitetsforbedringsarbeid i gruppe.
Individuelt refleksjonsnotat om implikasjoner ved gjennomføringen av kvalitetsforbedringsarbeidet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie, eller videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3253 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100

Utlevering 01.03.2021

Innlevering 26.03.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100

Utlevering 01.04.2021

Innlevering 23.04.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU