SWA1102 - Swahili historie, sivilisasjon og kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i språkets historie, dets folk og kultur fra prebantu-perioden og frem til i dag. Påvirkninger fra arabere, europeere og andre vil bli belyst. Emnet gir også en elementær oversikt over swahili litteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har kunnskap om språkets historie og dets folk fra prebantu-perioden til i dag.
- har kunnskap om folkets sivilisasjon og kultur.
- har kunnskap om påvirkningen fra arabere, europeere og andre folkegrupper.
- har kunnskap om utvikling av og påvirkningen fra swahili som et lingua franca og nasjonalt språk.
- har elementær oversikt over swahili litteratur.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan gjøre rede for språkets historie, sivilisasjon og kultur.
- har kunnskap om de sentrale temaer, problemstillinger innenfor swahili historie, sivilisasjon, kultur og samfunnsforhold.
- forstår de komplekse forholdene innenfor swahilisamfunnene på kysten og fastlandet og deres påvirkning på swahilifolket.
- forstår hvordan ulike folk med swahili som lingua franca og/eller nasjonalt språk danner felles identiteter og interesser.
- forstår swahilis rolle som brubygger for afrikanske folk på kontinentet og i diasporaen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Obligatorisk øving (semesteroppgave) må være godkjent før kandidaten får gå opp til hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave (7-12 sider)

Mer om vurdering

Antall sider på hjemmeeksamen skal normalt være på mellom 10 og 20 sider (linjeavstand 1,5), litt avhengig av type oppgave.
Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved første forsøk på gjentatt eksamen om man ikke bestod eksamen og ønsker å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR6003 15.0
HFAFR603 15.0
HFSWA102 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
20.11.2017

Innlevering
04.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.