course-details-portlet

ST2303 - Medisinsk statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Øving 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Analyse av krysstabeller for uavhengige og for parede data. Repeterte målinger. Analyse ved manglende verdier (”missing values”). Diagnostiske tester. Kliniske forsøk og observasjonsstudier. Risikodifferanse, relativ risiko og oddsforhold. Konfundering. Logistisk regresjon. Levetidsanalyse, Kaplan-Meier og Nelson-Aalen estimatorene. Meta-analyse.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i statistiske modeller og metoder for medisinske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og obligatoriske øvinger (20%). Hvis svært få studenter skal ta eksamen i emnet kan eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeundervisning for obligatoriske øvinger (3 ganger)

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra Rosner, B: "Fundamentals of Biostatistics", 6th ed. 2005, samt suppementerende materiale som blir utdelt på kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLMED8005 3.5
KLMED8006 4.0
KLMED8008 2.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2010

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 18.12.2009 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 21.05.2010 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU