SPVPV1 - Innføring i veiledningspedagogikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere (SPVPV)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.