SPRÅK8873 - Språkteori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Dette emnet tilbyr spesialiserte emner innen språkvitenskapelig teori i vid forstand (for eksempel fonetikk, syntaks, pragmatikk, språk og kjønn, oversettelse, språklæring, språkendring, sosiolingvistikk osv). Innhold vil variere etter doktorgradsstudentenes interesser og prosjekt.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om sentrale språkvitenskapelige teorier med relevans for eget prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning/seminar. Kurset kan arrangeres i forbindelse med den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved oppstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.