course-details-portlet

SPRÅK8869 - Språkvitenskapelige metoder 7 (LingPhil)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emne i språkvitenskapelige metoder i regi av den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi og NTNU. For mer informasjon om det konkrete tilbudet, se forskerskolens nettsider: http://www.ntnu.edu/lingphil/list-of-phd-courses.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning
- Gruppearbeid
- Pesentasjon (av uvalgte tema)

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program og tilknytning til forskerskolen i språkvitenskap og filologi.

Kursmateriell

Se http://www.ntnu.edu/lingphil/list-of-phd-courses.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lingvistikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU