SPRÅK8867 - Språkvitenskapelige metoder 5 (LingPhil)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emne i språkvitenskapelige metoder i regi av den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi og NTNU. For mer informasjon om det konkrete tilbudet, se forskerskolens nettsider: http://www.ntnu.edu/lingphil/list-of-phd-courses.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program og tilknytning til forskerskolen i språkvitenskap og filologi.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.