SPRÅK2400 - Fordypningsemne/selvstudium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1 semestre
Muntlig eksamen 20 minutter

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

SPRÅK2400 er en ren eksamenskode som studenter, etter søknad til Institutt for språk og litteratur, kan benytte dersom de ønsker å ta eksamen i et påbyggingsemne som tilbys i enten engelsk, fransk eller tysk under en emnekode studentene allerede har benyttet med en annen pensumvariant. Studenten må benytte samme pensum og opplegg som på kurset SPRÅK2400 er erstatning for.

Læringsutbytte

Samme læringsmål som i det emnet studenten følger under den koden SPRÅK2400 skal erstatte.

Læringsformer og aktiviteter

De samme obligatoriske aktiviteter og læringsformer som i det kursopplegget studenten følger under den koden SPRÅK2400 skal erstatte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensum

Mer om vurdering

Samme vurderingsform som i emnet denne koden skal erstatte; vil derfor avhenge av hvilket emne studenten følger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Samme som det kursopplegg studenten følger under den koden SPRÅK2400 skal erstatte.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 18.12.2017 09:00 JB41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.