SPO3030 - Training Muscle and Force Production

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Muscle architecture and differences in the population. Changes related to age and diseases. Limitations and functional adaptations in patients and athletes. Training methods for neural adaptations and protein synthesis. Neuromuscular basis for motor skill acquisition.

Læringsutbytte

After completing the course SPO3030 the student should be able to:


• Demonstrate in depth insight into limitations for muscular force and effective training regimes for improved muscular function and coordination and have practical skills relevant for the field
• Describe biological adaptations as a result of physical activity and exercise training on the neuromuscular system in our bodies both for health and performance
• Describe muscle architecture and differences in the population
• Identify and prescribe effective strength training programs, and to study their effect on top sports performance both for neural adaptations and protein synthesis
• Understand and describe the beneficial effects of strength training for successful aging and disease prevention, and prescribe effective training programs for treatment
• Apply and adopt experimental methods such as one-repetition maximum, peak force, rate of force development and have practical skills relevant to perform the tests
• Present outcomes of research in a written report, evaluate and discuss scientific results in English

Insight into limitations for muscular force and effective training regimes for improved muscular function and its effect on muscular as well as circulatory performance.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures, laboratory work, PBL. Approved practice report and written report.

Obligatoriske aktiviteter

  • Approved practice report
  • Written report

Mer om vurdering

For re-sit exams the written examination must be done again.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Exercise Physiology (MSPORT)

Forkunnskapskrav

Admission to MSc in Exercise Physiology.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E6
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.