SOS8527 - Sosiale medier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kurset vil gi en innføring i og oversikt over sentrale perspektiver og teorier som kan belyse utviklingen og bruken av sosiale medier, og også vise hvordan disse kan anvendes i empiriske analyser. Hovedfokus vil være på å presentere sentrale tekster, med sikte på å gi studentene et grunnlag for å utføre selvstendige analyser av aktuelle problemstillinger. Eksempler på dette vil være gjennomgang av utviklingen fra tekstbaserte medier/apper (sms, blogg, Twitter, Facebook) til visuelle medier/apper (Instagram, Snapchat, Tinder). Videre fokuseres det på i selvpresentasjon og identitet, normer, digitale subkulturer, bruken av sosiale medier i krisesituasjoner, medienes dagsordenfunksjon, samt negative sider som mobbing og trakassering. Kurset vil ta opp aktuelle temaer som vil variere fra gang til gang.

Oppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisningen i emnet, gjerne med relevans for senere bruk i ph.d.-avhandling.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studentene skal:
-kjenne til sentrale diskusjoner og nyere forskning om sosiale medier i norsk og internasjonal sosiologi.
-kunne reflektere kritisk over de endringene som skjer i innenfor området sosiale medier.
Ferdighetsmål – studentene skal kunne:
-behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil normalt bare bli avholdt i de semestre det undervises i emnet.

Vurderingsform: Paper

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3503 7.5 01.09.2016
SOS3606 5.0 01.09.2016
SOS8503 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.