SOS8525 - Bygdesosiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i sentrale utviklingstrekk i norske bygdesamfunn. Kurset tar opp nyere norsk og internasjonal forskning som belyser hvordan sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske endringsprosesser virker inn på bygdeliv, mobilitet og forholdet mellom bygd og by. Kurset vil ta opp aktuelle tema som vil variere fra gang til gang.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kjenne til sentrale diskusjoner og nyere forskning i norsk og internasjonal bygdesosiologi.
- kunne reflektere kritisk over de endringene som skjer i bygdesamfunn.

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil normalt bare bli avholdt i de semestre det undervises i emnet.

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3502 5.0 01.09.2016
SOS3604 5.0 01.09.2016
SOS8514 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.