SMF3012 - Organisasjonspsykologi og endringsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Oppgave 6/10

Faglig innhold

psykologi og organisasjon

individualpsykologiske prosesser

sosiale prosesser

makt, tillit og ledelse

perspektiver på organisasjonsendring

praktisk organisasjonsendring

endringsstrategi og endringsledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Grunnleggende kunnskap om individualpsykologiske prosesser

Grunnleggende kunnskap om sosialpsykologiske prosesser

Gjøre rede for forholdet mellom makt, tillit og ledelse

Grunnleggende kunnskap om ulike teorier om endringsledelse

Gjøre rede for hvordan organisasjonsendring faktisk skjer

 

Ferdigheter:

Utvikle selvstendig og kritisk tenkning knyttet til forholdet mellom individ, grupper og ledelse i organisasjoner

Identifisere og beskrive endringsprosjekter i organisasjoner

 

Generell kompetanse:

Være seg bevisst utfordringer i å organisere og lede ansatte

Vurdere og avveie bruk av ulike ledelsesformer i å utvikle og endre organisasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Utfyllende informasjon:

ForelesningerGruppearbeidVeiledning Emnet kan bli undervist på norsk og/eller engelsk

Obligatoriske arbeidskrav:

Ingen

Mer om vurdering

Ikke utsatt eksamen - ved stryk må emnet tas i sin helhet ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

"Psykologi i organisasjon og ledelse" (2015), G. Kaufmann & A. Kaufmann, Fagbokforlaget (5.utg.)"Organisasjonsendringer og endringsledelse" (2012), D.I. Jakobsen, Fagbokforlaget (2. utg.)"Fra konsern til klynge. Transformasjon og innovasjon på Raufoss" (2015), T. Johnstad, Universitetsforlaget Anbefalt:"Organisasjonskultur" (2011), H. Bang, Universitetsforlaget (4. utg.)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3012F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 4/10

Utlevering
26.10.2017

Innlevering
03.11.2017

Høst ORD Oppgave** 6/10

Utlevering
08.12.2017

Innlevering
15.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Essay - Innleveringsoppgave 1 og 2 skal leveres i Inspera. Logg på med: ntnu.inspera.no/student. Bruk din Feidepålogging. For mer informasjon om Inspera: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
  • ** Essay - Innleveringsoppgave 3 skal leveres i Inspera. Logg på med: ntnu.inspera.no/student. Bruk din Feidepålogging. For mer informasjon om Inspera: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.