SMF2062 - Markedsføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 12 timer

Faglig innhold

- Markedsføring på 2000-tallet
- Kundetilfredshet og -verdier
- Markedsorientert strategisk planlegging
- Måle markedsetterspørsel
- Overvåkning av markedet
- Kjøpsadferd i forbrukermarkedeet
- Kjøpsadferd i bedriftsmarkedet
- Konkurranse
- Markedssegmentering og målgrupper
- Posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet
- Nye markedstilbud og innovasjon
- Globale markedstilbud
- Case-studier
- E-markedsføring
- Markedsføring og etiske problemstillinger
- Markedsføring og bærekraft

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne:
- Ha kunnskaper og innsikt i markedsføring som funksjonsområde i bedrifter og organisasjoner.
- Ha ferdigheter til å utføre markedsføringsaktiviteter i det private næringsliv eller offentlig etat.
- Ha generell kompetanse til å utføre markedsundersøkelser og komme med forslag til bedring av bedriftens markedsføringsproblemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning

Obligatoriske arbeidskrav: 1 cases må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved stryk må eksamen tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i medieproduksjon (BMP)
Enkeltemne-student (HOS)
Geomatikk (BGEO)
Grafisk design (BMED)
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Årsstudium i teknologidesign og ledelse (TEKDE)
Økonomi og ledelse (ÅRØKLED)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Kotler(2016) Markedsføringsledelse

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2061 5.0
SMF2062F 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
11.05.2018

Innlevering
11.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.