SMF2013 - Transportplanlegging og - økonomi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 2/10
Skriftlig eksamen 8/10 3 timer A

Faglig innhold

Godstransportsystemet; aktører, tilbud og etterspørsel

Persontransport; aktører, tilbud og etterspørsel

Logistikk, integrerte verdikjeder og transport

Transportøkonomi

Aktuelle lover og regler

Læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

Ha kunnskap om tilbud og etterspørsel i transportnæringen, både gods- og persontransport

Ha kunnskap om sammenhengen mellom logistikk, transport, planlegging og informasjonsutveksling.

Ha kunnskap alternative transportmidler, ift kapasitet, effektivitet, frekvens, miljø og økonomi.

 

Ferdigheter:

Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltene transportplanlegging og transportøkonomi

Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen transportplanlegging og -økonomi.

Kunne analysere foretakets behov for godstransport og utarbeide/optimalisere en transportplan

Kunne reflektere over egne valg.

 

Generell kompetanse:

Har innsikt i problemsstillinger transportplanlegging og -økonomi.

Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen logistikk og transport.

Læringsformer og aktiviteter

Enkelte forelesninger kan bli gitt på engelsk.
Forelesninger|Gruppearbeid|Obligatoriske oppgaver|Prosjektarbeid|Veiledning

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august
Ved stryk på mappe eller gyldig favær - gjentak etter avtale med emneansvarlig.
A - Alle hjelpemidler tillatt på eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk (BLOG)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis nærmere oppstart i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2012 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering** 2/10

Utlevering
03.11.2017

Innlevering
05.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 8/10 A 13.12.2017 09:00 A255, 2.etg. A-bygg , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.