course-details-portlet

SMF1192F - Bedrifts- og forretningssystemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Innledning: Et grunnlag for god ledelse ,bærekraft og samfunnsansvarLedelse: En referanserammeLedelsesteorier: Inspirasjonskilder i ledelseIdeologisk ledelse: Lederen som ideolog (misjonær, politiker, meningsdanner og forretningsutvikler)Strategisk ledelse: Lederen som strateg (markedsplasserer og markedsfører)Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt (organisator, koordinator, økonom og jurist)Operativ ledelse: Lederen som trener (coach, pådriver og teamutvikler)Selvledelse: Å utvikle seg selv (coach)Dilemmaer ved ledelse: Paradokser, barrierer og motsetningerSuksessfaktorer og fallgruver ved ledelse

Læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt i hvordan bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv. Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder og stadige endringer i kundenes behov. Emnet er grunnleggende for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse av hvordan bedrifter fungerer i markeder med vekslende rammebetingelser. Etter fullført emne skal studenten:KunnskaperKjenne til grunnleggende systemer og tilhørende funksjoner nødvendig for at bedriften skal fungere og dermed overleve på lang sikt.Oversikt over næringslivets vekslende rammebetingelser og interessenters ulike behov.Forstå og erkjenne bedriftens strategiske og markedsmessige forankring. Se forretningsdrift i lys av bærekraftsteorier. Ferdigheter:Velge ut og søke etter grunnleggende opplysninger for å utøve enkle bærekraftige økonomi- og ledelsesaktiviteter.Utøve kritisk selvstendig tenkning. Generell kompetanse:Breddeforståelse innen det økonomiskadministrative fagfelt. Dybdeforståelsen kommer i parallelle og etterfølgende emner i studiet.Forstå bedriftens funksjoner, prosesser og systemer der ledelsessystemet er det overordende.Se lederes og egen fremtidig rolle i bedriften, herunder tilhørende kompetansebehov.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert forelesning, Obligatoriske oppgaver,Oppgaveløsning, Veiledning.
Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Morten Emil Berg: "Ledelse, verktøy og virkemidler", Universitetsforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-15-01423-4.Øvingsoppgaver.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU