SMF1183 - Kvalitetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 12 timer A

Faglig innhold

- Organisasjonens mål og strategier
- Organisering i prosesser, prosessforståelse og -analyse
- Organisering av forbedringsprosjekter
- Organiseringsformer og team
- Kvalitetssystemer
- Egenskaper ved kvalitetsledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:Kunnskap:

ha kjennskap til teorien om ¿Total quality management¿

ha kjennskap til hvordan analyser kvalitet i et produkt/tjeneste og den tilvirkningsprosess

ha kjennskap til hvordan forbedre kvalitet til et produkt/tjeneste/prosess

ha kjennskap til forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene

ha kjennskap til hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden

 

Ferdigheter:

Kunne identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet

Kunne identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste

Kunne forklare sammenhengen mellom organisasjonens sammensetning/oppbygning og organisasjonens mål/strategi.

 

Generell kompetanse:

Forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

Ha kjennskap til hvordan jobbe godt sammen i team for å nå felles mål

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og gruppeøvelser.
Sentralt står etablering av grupper, som skal jobbe sammen med oppgaveløsning frem til hjemmeeksamen i gruppe.

Det legges opp til oppgaveløsning, med én obligatorisk innlevering i grupper.
Emnet undervises i hovedsak på norsk, men pensumlitteratur er på engelsk, samt at enkelte forelesninger kan bli holdt på engelsk.

1 obligatorisk innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 12 timer, kan gjennomføres individuelt eller i gruppe opp til 4 personer. Hvis stryk må emnet tas på nytt.

Utfyllende om kontinuasjon:
Neste ordinære avvikling av emnet

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk (BLOG)
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 978-1-133-95592-4/ISBN-10: 1-133-95592-4

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1181 5.0 01.12.2015
SMF1181F 5.0 01.12.2015
SMF1183F 5.0 01.12.2015
SMF1183F 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
15.05.2018

Innlevering
15.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.