SMF1182 - Vitenskapelige og kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer B

Faglig innhold

- Problemformulering
- Det teoretiske arbeidet med problemstillingen
- Undersøkelsesopplegget
- Datakilder
- Datainnsamling

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om innholdet i vitenskapelige metoder som omfatter:
- formulering av problemstilling
- identifisere objekt og teoretiske variable
- operasjonalisere teoretiske variable ved å definere validitet og reliabilitet.

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne anvende vitenskapelige metoder til å identifisere, planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning, veiledning

1 obligatoriske innlevering

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk (BLOG)
Økonomi og ledelse (ÅRØKLED)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Johannessen A., L. Christoffersen og Per Arne Tufte (2011): Forskningsmetode for Økonomisk-administrative fag. Abstrakt forlag. 3. utgave.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1182F 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 06.03.2018 09:00 A146, 1.etg. , A-atriet-2/3 (A-160) , D201 - 2.etg. Fløy D , E211- 2.etg. Fløy E , S415 , Spesialrom eksamen
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.