course-details-portlet

SMED8007 - Vitenskapelig publisering og forskningsformidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 uker

Faglig innhold

Kurset er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Kursets hovedfokus er vitenskapelig publisering og forskningsformidling generelt.

Læringsutbytte

Kurset skal gi innsikt og praktiske ferdigheter i vitenskapelig publisering og forskningsformidling generelt.

Etter kurset skal studenten: *Kunne benytte strukturerte litteratursøk for å holde oversikt innen forskningsfeltet *Ha en praktisk forståelse av prinsippene for god siteringsskikk *Kunne praktisere sentrale prinsipper for klar og effektiv skriving *Kjenne til opphavsrettslige begrensninger knyttet til gjenbruk av andres arbeid *Kjenne de viktigste prinsippene og retningslinjene for publisering i vitenskapelige tidsskrift *Kjenne til publiseringsprosessen i vitenskapelige tidsskrift *Kjenne til forhold knyttet til Open Access publisering *Kjenne til Open Data og bruk av datahåndteringsplan *Ha kjennskap til fakultetets formidlingsarbeid *Kunne formidle egen forskning på en allmenrettet måte *Ha kunnskap om målrettet formidling av forsking til ulike grupper

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av en fysisk samling over fire dager (28t), samt en periode med egenarbeid i etterkant, før en avsluttende hjemmeeksamen. Undervisning vil foregå som forelesning, nettkurs, seminar, gruppearbeid og presentasjon. Etter samlingen skal deltagerne levere et tematisk litteratursøk til godkjenning. Litteratursøket vil danne utgangspunkt for et selvvalgt pensum for en litteraturoversikt innen temaet for kandidatens eget ph.d.-prosjekt. Etter en runde med anonym fagfellevurdering fra medstudenter, med fokus på de praktiske ferdighetene undervist i kurset, skal et endelig utkast av litteraturoversikten leveres som avsluttende eksamen. Undervisningen vil foregå på engelsk. Undervisningen vil være digital i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minimum 80% oppmøte på undervisning
  • Fagfellevurdere to utkast til litteraturoversikt fra medstudenter
  • Levere utkast til litteraturoversikt for fagfellevurdering av medsstudenter
  • Dokumentasjon av tematisk litteartursøk
  • Gjennomføring av tre mindre nettkurs

Mer om vurdering

Før eksamen må deltagerne ha deltatt på minimum 80% av den samlingsbaserte undervisningen og fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. Hjemmeeksamen i form av innlevert litteraturoversikt vurderes som bestått/ikke bestått.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinstudenter opptatt på forskerlinjen, andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering. Maksimalt 65 kursdeltagere per semester.

Kursmateriell

Kurspensum vil bestå av et selvvalgt pensum av relevant forskningslitteratur som skal danne basis for en litteraturoversikt (review) innen temaet for deltagers eget ph.d.-prosjekt. Pensumet skal bestå av minst 14 ulike kilder og utgjøre minst 140 sider totalt (bidrag fra bøker, bokkapittel og rapporter skal ikke overstige 25 sider totalt). Material utdelt i løpet av kurset vil også utgjøre pensum. Anbefalt lesing: Helen Aveyard. Doing a literature review in health and social care: a practical guide. 4th ed., 2019. Web. Zeiger, Mimi: Essentials of writing biomedical research papers. Second edition. McGraw Hill Companies 2000. Strunk, William. The Elements of Style. 2011. Web.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMED8005 3.0 HØST 2020
NRSN8001 0.5 HØST 2020
NRS8004 0.5 HØST 2020
KLMED8001 0.5 HØST 2020
MH8000 3.5 HØST 2020
HFEL8001 3.0 HØST 2021
HFEL8000 3.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Innlevering
03.12.2021


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
07.06.2022

Innlevering
09.06.2022


08:15


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU