course-details-portlet

SMED8005 - Forskningsformidling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2019/2020

Faglig innhold

Kurset er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Forskningsformidling:

* vitenskapelig publisering

* allmennrettet formidling

Læringsutbytte

Kurset skal gi innsikt i vitenskapelig publisering og publiseringsprosessen. Kurset skal også bygge opp kunnskap om allmennrettet formidling og kanaler for formidling.
Læringsutbytte
Etter kurset skal forskeren:
- kjenne de viktigste prinsippene og retningslinjene for publisering i vitenskapelige tidsskrift
- kjenne publiseringsprosessen i vitenskapelige tidsskrift
- ha kjennskap til fakultets formidlingsarbeid
- ha kunnskap om til journalisters arbeidsmetoder
- kunne formidle forskningen sin på en allmennrettet måte
- kunne skrive en pressemelding

Læringsformer og aktiviteter

21 timer forelesning/seminar/gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger og gruppearbeid

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinstudenter opptatt på forskerlinjen, andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Nylenna, M.: Publisere & presentere, medisinsk fagformidling i teori og praksis. Gyldendal Norsk Forlag AS 2008. S. 70-210 og s. 279-298 or
Zeiger, Mimi: Essentials of writing biomedical research papers. Second edition. McGraw Hill Companies 2000. ISBN 0-07134544-2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMED8000 3.0 01.08.2006
PALC8001 1.5 01.09.2012
HFEL8000 3.0 01.09.2019
MN8000 3.0 01.09.2019
SMED8007 3.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU