SMØ8002 - Mikroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Det legges vekt på å trene studentene i systematiske analyser av konsumenter og bedrifters atferd i ulike markedsmessige situasjoner, ved å vise hvordan samspillet mellom etterspørsel- og tilbudssiden bestemmer markedsprisen og omsatt kvantum.

Innføring i konsument- og produksjonsteori
Generell markedsteori
Markedsformer (frikonkurranse, monopol og noen oligopolmarkeder)

Læringsutbytte

Kunnskapsmål I løpet av kurset skal studentene: - Opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder. - Opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi. Ferdighetsmål Etter endt kurs skal studentene: - Beskrive hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester. - Beskrive hvordan bedriftens ønske om maksimal avkastning eller profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi. - Forklare forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol. - Forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under ulike markedsforhold. - Forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand. - Forklare hvordan ulike markedsinngrep påvirker den økonomiske effektiviteten. - Anvende matematisk optimering av funksjoner med en eller flere variabler på grunnleggende økonomiske optimeringsproblemer. Generell kompetanse - Studentene skal gjennom dette kurset utvikle en kritisk holdning til faglig analyse, og stimmuleres til å vurdere økonomiske mål mot andre samfunnsmessige hensyn.

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Vidar Ringstad: Mikro og markedsøkonomi, Cappelen siste utgave. Trenger ikke kjøpe oppgavesamlingen da vi vil basere oss på egne oppgaver.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMØ1001 7.5 01.01.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.