SMØ8001 - Makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

nnføring i begrepene i nasjonalregnskapet
Inntektsteori
Makroøkonomiske modeller
Økonomisk politikk
Koplingen mellom penge-, finans- og valutapolitikk
Inflasjonsmål
Økonomisk vekst
Anvendelse av den økonomiske teorien på norske forhold

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
har kunnskap om sentrale økonomiske sammenhenger
forstår koplingen mellom sentrale makroøkonomiske størrelser
har kjennskap til økonomisk politikk
har kunnskap om temaer som arbeidsledighet, inflasjon og økonomisk vekst
.
Ferdigheter
Studenten:
kan forstå nasjonalregnskapet og nasjonalbudsjettet
forstår hvordan makroøkonomiske forhold virker inn på økonomien for den enkelte bedrift
kan forklare konjunktursykluser og diskutere tiltak for å stabilisere økonomien
kan bruke aktivt enkle kortsiktige makroøkonomiske modeller

Generell kompetanse
motiveres til å følge med og å lese om aktuelle temaer som omtales i pressen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Leiv Opstad: Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrativ studier. Cappelen (Siste utgave) +oppgavesamlinger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMØ2001 7.5 01.01.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 26.05.2018 09:00 F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.