SMØ3015 - Penger, kreditt og valuta

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Finansmarkeder
Bankenes rolle i økonomien
Pengepolitikk
Paritetsteorier
Finanskriser og finansiell stabilitet
Valutamarkedet
Obligasjons- og aksjemarkedet
Budsjettunderskudd og offentlig gjeld

Læringsutbytte

Kunnskaper
Forstå og kunne analysere sammenhengen mellom finansmarkedene og
makroøkonomien.

Ferdigheter
Studentene skal være i stand til å analysere den gjensidige påvirkningen mellom finansmarkedene og makroøkonomien.

Generell kompetanse
Økonomisk forståelse

Læringsformer og aktiviteter

Kurset foreleses tre timer per uke, og har to timer øving annenhver uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

Hjelpemiddel til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

- SMØ2001 eller tilsvarende
- Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er opptatt ved spesialiseringsretningen finansiell styring ved studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØ321 7.5 01.08.2005
SØ322 7.5 01.08.2005
SØ323 7.5 01.08.2005
SØ323 7.5 01.08.2005

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 20.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , D1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.