course-details-portlet

SKID1001 - Skipsdesign I - Hydrostatikk, stabilitet og slepemotstand

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Linjetegninger og hydrostatikk.
Intakt og skadet stabilitet, dynamisk stabilitet og trim.
Stabilitet ved grunnstøting, dokking og stabelavløp.
Krengeprøve.
Lastkondisjoner og stabilitetskriterier.
Klassetegninger.
Slepemotstand.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha kunnskap om:
- skrogutforming av skip og flytende konstruksjoner.
- hydrostatiske størrelser og kapasiteter.
- stabilitetsegenskaper.
- slepemotstand. 

Kandidaten skal ha ferdigheter i:
- bruk av relevant dataverktøy til utforming av skrog.
- gjennomføring av skipstekniske beregninger.
- produksjon av skipstekniske tegninger.
    
Kandidaten skal generell kompetanse om:
- terminologi.
- ulike skipstyper.
- myndighetskrav.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og laboratorieoppgaver.       

.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Tekniske regnetabeller og alle kalkulatorer.

Ny og utsatt eksamen: Muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir utlevert under undervisningen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marin prosjektering
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 10.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU