course-details-portlet

SKID1001 - Skipsdesign I - Hydrostatikk, stabilitet og slepemotstand

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

 • Linjetegninger og hydrostatikk 
 • Tverrskips initialstabilitet
 • Dynamisk stabilitet
 • Langskipsstabilitet
 • Skadestabilitet
 • Stabilitet ved grunnstøting, dokking og stabelavløp
 • Krengeprøve
 • Lastkondisjoner og stabilitetskriterier
 • Klassetegninger
 • Skrogmotstand

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, skal kandidaten skal ha:

...kunnskap om:

 • Skrogutforming av skip og flytende konstruksjoner
 • Hydrostatiske størrelser og kapasiteter
 • Stabilitetsegenskaper
 • Slepemotstand  

...ferdigheter i:

 • Bruk av relevant dataverktøy til skipsdesign
 • Gjennomføring av skipstekniske beregninger innenfor hydrostatikk, stabilitet og slepemotstand
 • Produksjon av skipstekniske tegninger

...generell kompetanse om:

 • Terminologi
 • Ulike skipstyper
 • Myndighetskrav

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ukentlige obligatoriske øvinger eller laboratorieoppgaver og en prosjektmappe som skal innleveres til slutt i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Tekniske regnetabeller og kalkulator etter eget valg.

Ny og utsatt eksamen: Muntlig.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Digitale utleveringer i Blackboard før hver undervisningsbolk. 

Litteratur: "Basic Ship Theory", Rawson & Tupper. 

Tekniske formeltabeller etter eget valg.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Marin prosjektering
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
10.05.2022

Innlevering
10.05.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU