SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset vil ta opp til drøfting ulike tolkninger av aktuelle miljøproblemer som for eksempel arealbrukskonflikter, avskoging og vannknapphet. Det legges i den forbindelse også vekt på å presentere ulike måter å se på sammenhengen mellom ressurser, økonomisk vekst, befolkningsvekst, fattigdom og miljøforringelse. Kurset holdes vår og høst, men er delvis nettbasert høst semesteret med utvalgte forelesninger.

Læringsutbytte

Kunnskap: Målet med emnet er i gi studentene kunnskap om sentrale perspektiv på ressurs og miljøforvaltning, samt ulike syn på sammenhengen mellom ressurser, befolkningsvekst, økonomi og miljø. Ferdigheter: Kunne reflektere rundt begreper og tilnærmingsmåter knyttet til aktuelle spørsmål omkring miljø, ressurser og forvaltning. Generell kompetanse: Ha erfaring med å skrive en kort faglig tekst.

Læringsformer og aktiviteter

20 timer forelesning. 4 timer kollokvie/seminar (kun vår semesteret). Det kreves godkjent semesteroppgave for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1002 7.5 01.09.2012
GEOG1007 7.5 01.09.2013
SFEL2000 7.5 01.09.2012
SVFEL200 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 D 30.11.2017 09:00 JC23 Realfag , R D1-102 Datasal , JB369
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.