SARB3513 - Psykisk helsearbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike perspektiver på psykiske problemer og psykisk helsearbeid. Med utgangspunkt i ulike epidemiologiske undersøkelser gis først en oversikt over omfang og utvikling. Ulike perspektiver (sosiologiske, psykologiske, medisinske) på årsaker eller bakgrunn blir diskutert. I annen del gis en oversikt over hjelpeapparatets utforming og hvordan dette har utviklet seg over tid. Formålet er her å sette dagens løsninger i perspektiv, og å vise hvordan disse løsningsvalgene er betinget, dels av økonomiske og politiske forhold, dels av endrede ideologier. Spørsmål som tas opp er blant annet nedbyggingen av institusjonene og utviklingen av lokalsamfunnsbaserte tjenester, brukerperspektiv på tjenestetilbudet, bruk av tvang og recovery.

Læringsutbytte

Gi kunnskap om ulike tema innen mental helse, inkludert epidemiologiske mønstre, organisering av tilbud og rehabiliteringsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med oppgitt problemstilling.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.