SARB3509 - Veiledet selvvalgt studium I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I samråd med instituttet og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til mastergraden i sosialt arbeid. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av master-gradsstudiet. Instituttet oppnevner veileder, og så vel tema som pensum skal godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder.

Læringsutbytte

Gi studenten øving i å utvikle problemstilling og gjennomføre en begrenset analyse av denne.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Inntil to timer veiledning på valg av problemstilling og pensum.
Obligatorisk aktivitet: Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.


Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjenning av tema og pensum for sem.oppgave innen 15.sept/15.febr.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på ca. 10 - 12 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca. 400 - 500 sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSA319 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
30.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.