SARB3006 - Kvalitative metoder

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike kvalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på samtaleintervjuer og ulike former for observasjon, mens andre metoder presenteres mer summarisk (f.eks. analyse av dokumenter og tekster). Emnet behandler spørsmål knyttet til utvalg, datainnsamling, analysering og rapportering.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne anvende ulike tilnærminger i kvalitativ forskning: innsamlingsmetoder, analysering av data samt presentasjon av funn.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger og øvinger, gruppearbeid. Obligatoriske aktiviteter: To godkjente skriftlige øvinger. Oppmøte på undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 godkjente, skriftlige øvinger
  • Oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven består av å analysere kvalitative materialer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)
Funksjonshemming og samfunn (MFUNKSAM)
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3004 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
30.11.2017

Innlevering
14.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.