SØK8625 - Internasjonal økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir en videregående analyse av handelsteoretiske spørsmål og berører økonomiske utfordringer og muligheter for en liten åpen økonomi. Nye emner innenfor internasjonal handel så vel som økonomisk geografi står sentralt.

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne sentrale bidrag innenfor ulike retninger av internasjonal økonomi. De skal være i stand til å se sammenhengen mellom utviklingstrekk i verdensøkonomien og de implikasjoner dette kan få for Norge, samt kunne analysere fordeler og ulemper med ulike typer handelspolitikk.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3525 10.0 01.09.2010
SØK8525 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.