SØK8622 - Arbeidsmarkedsøkonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet behandler arbeidsmarkedets funksjonsmåte i et moderne samfunn og hvordan tilpasningen i arbeidsmarkedet påvirker sentrale økonomiske variable. Innenfor emnet diskuteres både virkninger av økonomisk politikk og normative implikasjoner for hvordan politikken bør utformes. Emnet behandler både teoretiske modeller og empiriske analyser av sentrale sammenhenger i arbeidsmarkedet.

Læringsutbytte

Studentene skal etablere en forståelse av arbeidsmarkedets funksjonsmåte i et moderne samfunn og hvordan dette påvirker sentrale økonomiske størrelser. Studentene skal ha god kjennskap til teoretiske modeller for tilpasningen i arbeidsmarkedet og sentrale resultater fra empiriske analyser.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3522 10.0 01.09.2010
SØK8522 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.