SØK3007 - Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende forståelse av kollektive beslutninger, kollektive goder og offentlig styring. Emnet dekker organisering og insentiver i offentlig produksjon, og hvordan beslutningstagere påvirkes av offentlig styring og skattesystem.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
-Hvordan kollektive beslutninger om økonomisk politikk fattes
-Begrunnelsen for utformingen av offentlige styringsmodeller
-Hvordan beslutningstakere i privat sektor påvirkes av skatt og offentlig styring
Ferdigheter

Du skal kunne analysere
-Forutsetninger for og egenskaper ved ulike kollektive beslutningsordninger
-Kollektive goder og eksternaliteter som ikke ivaretas av markedet
-Produksjon og finansiering av velferdstjenester og hvordan disse kan organiseres innenfor og utenfor offentlig sektor
-Utforming av skattesystemet og hvordan det påvirker beslutningstagere
-Funksjonsdeling og konkurranse innenfor offentlig sektor, forholdet mellom stat, fylkeskommuner og kommuner
Generell kompetanse

Du skal kunne
-lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres 1 semesteroppgave. Semesteroppgaven kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 08.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 22.05.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.