SØK3005 - Informasjons- og markedsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

SØK3005 gir en innføring i nye mikroøkonomiske temaer i forhold til de som er behandlet på bachelornivå. Emnet behandler bedrifters og individer tilpasning i situasjoner med mangelfull og skjevt fordelt informasjon mellom aktørene med eksempler fra forsikrings- og arbeidsmarkedet og offentlig sektor. Videre studeres strategisk interaksjon mellom bedrifter i markeder med imperfekt konkurranse. Sentrale tema er stilltiende samarbeid, etableringshindringer og konkurransepolitikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- teorier om beslutninger under usikkerhet, inkludert en god forståelse av risikoaversjon
- de viktigste resultatene i spillteori, herunder formulering av statiske og enkle dynamiske spill, og løsningsmetoder knyttet til disse
- om insentivteorien og strategisk adferd under mangelfull og skjev informasjon

Ferdigheter
Du skal
- kunne bruke sentrale begreper og metoder i spillteorien til å formulere og løse enkle modeller
- beherske den grunnleggende teorien om beslutninger under usikkerhet og kunne utvide deterministiske modeller til også å inkludere usikkerhet
- kunne formulere og løse enkle problemer med strategisk interaksjon under mangelfull informasjon

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i kurset

Læringsformer og aktiviteter

På grunn av 'Eksperter i team' er det ingen undervisning de tre første ukene i semesteret. Deretter 2-4 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres 1 semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3002 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 18.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 08.06.2018 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.