SØK2501 - Semesteroppgave i samfunnsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Formålet med oppgaven er at studentene skal gjennomføre en økonomisk analyse av en bestemt problemstilling, og derigjennom vise at de behersker relevante metoder og teorier.

Læringsformer og aktiviteter

Semesteroppgaven skal normalt skrives som en gruppeoppgave med inntil 5 studenter. 3-4 studenter er ofte den beste løsningen. Innen 20.januar skal gruppen levere problemstilling på eget skjema i administrasjonen på Institutt for samfunnsøkonomi. Når problemstilling er godkjent vil gruppen få tildelt veileder. Det gis inntil 4 timer veiledning på hver oppgave. Innlevering skjer i 3 eksemplar til administrasjonen innen 30. april kl 14. Forside i tråd med forslaget som ligger på handelshøyskolens biblioteksider. Studentene er selv ansvarlig for kopiering av oppgaver.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Samfunnsvitenskap (BSV)
Samfunnsøkonomi (BSØK) - enkelte retninger
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter som tar Bachelorgrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.