course-details-portlet

SØK2011 - Offentlig økonomi og økonomisk politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet behandler økonomiske perspektiver på politiske beslutningsprosesser og offentlig sektors rolle i økonomien.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Du lærer
- Hvordan kollektive beslutninger om utgifter og skatter utføres
- Om effektivitets- og fordelingskonsekvenser av ulike skatter og avgifter
- Hvordan kollektive beslutninger om effektivitet og fordeling utformes
- Om sammenhengen mellom velgernes preferanser og offentlig politikk


Ferdigheter:
Du skal kunne
- Forstå og beskrive preferansene til aktører som deltar i kollektive prosesser
- Anvende analytiske og grafiske modeller til å analysere utfallet av politiske vedtak
- Anvende analytiske og grafiske modeller til å analysere effektivitets- og fordelingskonsekvenser av skatter og avgifter
- Gi en kritisk vurdering av påstander om skatter, avgifter, offentlige utgifter, effektivitet og fordeling som fremsettes i offentlig debatt


Generell kompetanse:
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke.
Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Evt semesteroppgaver kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2103 3.7 01.09.2018
SØK2008 3.7 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnskunnskap
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU