course-details-portlet

SØK2010 - Bank- og kredittmarkeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset søker å gjøre studentene kjent med banker, finansmarkeder og finansiell tjenesteyting. Det gir en innføring i grunnleggende begreper som penger, kreditt, likviditet, risiko og løpetid og går gjennom økonomisk teori for bankvirksomhet, finansmarkeder og andre finansinstitusjoner, inkludert betydningen av moderne teknologi. Kurset ser videre på bankers og finansinstitusjoners samfunnsmessige rolle, finansiell regulering og myndigheters håndtering av bank- og finanskriser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om kjernebegreper som penger, likviditet, kreditt, risiko og løpetid og de grunnleggende prinsippene for tradisjonell bankvirksomhet som formidling mellom sparere og investorer
 • har kunnskap om både skade- og livsforsikring
 • har bred kunnskap om hvordan gjeldsfinansiering påvirker låntakeres investerings- og beslutningsadferd
 • har bred kunnskap om regulering av banker.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke økonomisk teori til å identifisere utfordringer og muligheter i finansiell tjenesteyting, både sett fra en banks ståsted og fra regulerende myndigheters side.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt og kan forstå det meste av stoffet i spesialiserte finansmedia
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer i en debatt om bank og finans

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning ukentlig og to timer øving annenhver uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Mer om vurdering

I semester når emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnskunnskap
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 21.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 6
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 11.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 73
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU