course-details-portlet

SØK2010 - Bank- og kredittmarkeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset søker å gjøre studentene kjent med banker, finansmarkeder og finansiell tjenesteyting. Det gir en innføring i grunnleggende begreper som penger, kreditt, likviditet, risiko og løpetid og går gjennom økonomisk teori for bankvirksomhet, finansmarkeder og andre finansinstitusjoner, inkludert betydningen av moderne teknologi. Kurset ser videre på bankers og finansinstitusjoners samfunnsmessige rolle, finansiell regulering og myndigheters håndtering av bank- og finanskriser.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
– har bred kunnskap om kjernebegreper som penger, likviditet, kreditt, risiko og løpetid og de grunnleggende prinsippene for tradisjonell bankvirksomhet som formidling mellom sparere og investorer
- har kunnskap om både skade- og livsforsikring
- har bred kunnskap om hvordan gjeldsfinansiering påvirker låntakeres investerings- og beslutningsadferd
- har bred kunnskap om regulering av banker.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke økonomisk teori til å identifisere utfordringer og muligheter i finansiell tjenesteyting, både sett fra en banks ståsted og fra regulerende myndigheters side.

Generell kompetanse
Kanidaten
- har innsikt og kan forstå det meste av stoffet i spesialiserte finansmedia
- kan utveksle synspunkter og erfaringer i en debatt om bank og finans

Læringsformer og aktiviteter

Kurset foreleses periodisert gjennom semesteret, mens øvingene går annenhver uke.
Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Evt semesteroppgaver kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnskunnskap
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU