SØK2008 - Offentlig økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler offentlig sektors rolle i økonomien. Emnet analyserer hvordan ulike skatteformer påvirker tilpasningen i husholdninger og bedrifter, inntektsfordeling og effektivitet. Videre behandles organisering av offentlig virksomhet og beslutningsproblemer i offentlig sektor.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- om hvordan kollektive beslutninger om utgifter, skatter og avgifter utføres
- om effektivitets- og fordelingskonsekvenser av ulike skatter og avgifter
- hvordan skattesystemet påvirker sparing, arbeidstilbud og etterspørsel etter varer og tjenester
- om utforming av et optimalt skattesystem
- om teorier for offentlig tilbud av helsetjenester og sosial sikkerhet

Ferdigheter
Du skal kunne
- forstå og beskrive preferansene til aktører som vedtar utgifter, skatter og avgifter
- anvende analytiske og grafiske modeller til å analysere effektivitets- og fordelingskonsekvenser av skatter og avgifter
- gi en kritisk vurdering av påstander om skatter og avgifter, helseutgifter, og pensjonssystemet som fremsettes i offentlig debatt

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres 1 semesteroppgave. Semesteroppgaven kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ104 7.5 01.09.2011
SØK2001 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 11.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 16.05.2018 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.