SØK2007 - Utviklingsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i årsakene til økonomisk underutvikling og betingelser for økonomisk utvikling. Hovedtrekkene ved økonomisk underutvikling blir belyst med empirisk materiale. Det gis en oversikt over ulike teorier for økonomisk vekst, og videre behandles tema som inntektsfordeling, fattigdomsmål, samspill mellom tradisjonell og moderne sektor, internasjonal handel og bistand.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- hvordan levestandard, omfang av fattigdom og grad av ulikhet kan måles
- ulike teorier for vekst og utvikling, inkludert modeller med fokus på betydningen av humankapital, internasjonal handel og rural-urban migrasjon
- om faktorer som påvirker produktiviteten i jordbruk og industri
- om betydningen av bistand for økonomisk utvikling

Ferdigheter
Du skal kunne
- sammenligne og vurdere ulike mål på levestandard, fattigdom og ulikhet
- anvende analytiske og grafiske modeller til å analysere utviklingsspørsmål og vurdere hvordan økonomisk politikk kan påvirke økonomisk utvikling
- bruke empiriske resultater av motivasjon bak bistandsallokering og veksteffekter av bistand til å vurdere betydningen av bistand for økonomisk utvikling

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK1102 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 12.12.2017 09:00 D8
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.