course-details-portlet

SØK2007 - Utviklingsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i årsakene til økonomisk underutvikling og betingelser for økonomisk utvikling. Hovedtrekkene ved økonomisk underutvikling blir belyst med empirisk materiale. Det gis en oversikt over ulike teorier for økonomisk vekst, og videre behandles tema som inntektsfordeling, fattigdomsmål, samspill mellom tradisjonell og moderne sektor, internasjonal handel og bistand.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • hvordan levestandard, omfang av fattigdom og grad av ulikhet kan måles
 • ulike teorier for vekst og utvikling, inkludert modeller med fokus på betydningen av humankapital, internasjonal handel og rural-urban migrasjon
 • om faktorer som påvirker produktiviteten i jordbruk og industri
 • om betydningen av bistand for økonomisk utvikling

Ferdigheter

Du skal kunne

 • sammenligne og vurdere ulike mål på levestandard, fattigdom og ulikhet
 • anvende analytiske og grafiske modeller til å analysere utviklingsspørsmål og vurdere hvordan økonomisk politikk kan påvirke økonomisk utvikling
 • bruke empiriske resultater av motivasjon bak bistandsallokering og veksteffekter av bistand til å vurdere betydningen av bistand for økonomisk utvikling

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke og 2 timer øving annenhver uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Mer om vurdering

I semester når emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK1102 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnskunnskap
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 6
SL317 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 23.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 79
SL311 Sluppenvegen 14 42
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU