course-details-portlet

SØK2006 - Internasjonal Handel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i internasjonal handel. Første del behandler teorien om komparative fortrinn. Det legges vekt på konsekvensene handel basert på komparative fortrinn har på økonomisk velferd, inntektsfordeling og næringssammensetning. Andre del omhandler næringsintern handel basert på imperfekt konkurranse og stordriftsfordeler. Siste del behandler handelspolitikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • økonomisk teori om internasjonal handel og internasjonal arbeidsdeling
 • drivkrefter bak internasjonal handel og internasjonale faktorbevegelser
 • hvorfor internasjonal handel gir velferdsgevinster og fordelingsvirkninger
 • betydningen av "komparative fortrinn"
 • årsaker til næringsintern handel og om betydningen av økonomisk geografi
 • sammenhengen mellom handel, næringsstruktur og spesialiseringsmønster
 • betydningen av ulike typer skalafordeler i produksjon
 • virkninger av handelspolitiske tiltak for land og næringer
 • WTOs rolle i verdensøkonomien

Ferdigheter

Du skal kunne

 • bruke grafer og noe algebra til å analysere økonomiske problemstillinger knyttet til internasjonal handel
 • beherske generell likevektsanalyse til å se sammenhenger mellom næringer og hvordan produkt- og innsatsfaktormarkeder virker sammen
 • forstå kreftene som virker sammen i et enkelt marked, samt kunne analysere betydningen av handelspolitikk
 • analysere virkningene av handel for nasjonal næringsstruktur, omstilling og velferd
 • selvstendig vurdering av argumenter om effekter av internasjonal handel

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke og 2 timer øving annenhver uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Mer om vurdering

I semester når emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2003 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnskunnskap
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 5
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 14.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 82
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU