course-details-portlet

SØK2005 - Finansmarkeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en videregående behandling av mikroøkonomiske problemstillinger. Videre behandles individers beslutninger om sparing og låneopptak og beslutninger som tas under usikkerhet. Det gis en innføring i tilpasning i finansmarkedene der bl.a. fordeling av finansformue mellom ulike aktiva behandles.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • teoretiske modeller for hvordan finansmarkedene fungerer og resultater fra empiriske analyser av finansmarkedene
 • hvilke samfunnsøkonomiske funksjoner finansmarkedene har
 • modeller for verdsettelse av finansielle aktiva, herunder aksjer, obligasjoner og derivater
 • teorier for rentens terminstruktur

Ferdigheter

Du skal kunne

 • forstå og redegjøre for finansmarkedenes rolle i økonomien
 • skille mellom systematisk og usystematisk risiko
 • verdsette finansielle aktiva
 • vurdere renterisiko til obligasjoner

Generell kompetanse

Du skal kunne

følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Mer om vurdering

I semester når emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ206 3.5
TIØ4146 2.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnskunnskap
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 19.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 9
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 28.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 78
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU