course-details-portlet

RVI2195 - Religion og politikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til det komplekse forholdet mellom religion og politikk i historiske og moderne samfunn, fra et lokalt til et globalt perspektiv. Basert på kjernespørsmål, debatter og eksempler, vil vi analysere religionens rolle i politikken, de politiske aspektene ved religion, og sammenvevingen av begge i tidligere og nåværende konflikter.

Tema kan omfatte:

 • Religion og staten, alt fra klassiske teokratier til "små regjerings"-modeller og anti-statskonsepter
 • Religion og konflikter, inkludert minoritetsrettighetsspørsmål så vel som tilfeller av "blasfemi" og kritikk av religion i historisk og samtidsperspektiv
 • Religion, vold og frigjøring, alt fra det voldelige potensialet til religioner til religiøse begrunnelser for krig; religionens rolle i antikoloniale bevegelser og dens fredsbyggende og frigjørende potensial
 • Religiøse og sekulære samfunnsbegreper; modeller for det gode liv; utopier; og spørsmålet om felles verdier
 • Frihet til og frihet fra religion

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • kunnskap om ulike sider ved forholdet mellom religion og politikk
 • kunnskap om en spesifikk konflikt, dens historiske kontekst og religiøse aspekter
 • kunnskap om religiøse og sekulære konsepter om politikk, stat og samfunn

Ferdigheter

 • formidle akademisk kunnskap om tidligere og nåværende tilfeller av forholdet mellom religion og politikk
 • anvende metoder for primær og sekundær kildeanalyse og akademisk referanseskikk
 • forberede og holde en muntlig presentasjon enten individuelt eller som teamarbeid.
 • anvende grunnleggende konfliktanalyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar.

For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent en obligatorisk aktivitet. For nærmere opplysning om obligatorisk aktivitet henvises det til Blackboard. Obligatorisk aktivitet godkjennes kun i undervisningstermin, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Vurdering gjennom semesteroppgave (6000-8000 ord).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum vil foreligge ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU