course-details-portlet

RVI2151 - Aktuelle religionsvitenskapelige emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Instituttet kan under bestemte omstendigheter tilby et emne utenom den vanlige emneporteføljen f.eks. i forbindelse med ekskursjoner eller lignende. Når RVI2151 tilbys, vil undervisning, pensum, vurderingsformer m.m. bli kunngjort ved semesterstart.

Læringsutbytte

Læringsmål for emnet vil bli presentert ved semesterstart når emnet tilbys.

Læringsformer og aktiviteter

Når RVI2151 tilbys, vil undervisning, pensum, vurderingsformer m.m. bli kunngjort ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • En øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen. Men emnet kan tas kun i forbindelse med spesielle undervisningsopplegg ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.

Kursmateriell

Blir annonsert ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU