course-details-portlet

RVI1050 - Innføring i kristendommen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 2 uker

Faglig innhold

Emnet omfatter en innføring i kristendommen som verdensreligion med utgangspunkt i studieområder som bibelvitenskap, historie, teologi og etikk i teori og praksis. Det legges vekt på kjennskap til mangfoldet av kristendomstolkninger slik det kommer til uttrykk i de store kirketradisjoner (katolsk, protestantisk, ortodoks, herunder orientalsk), og slik det kommer til uttrykk i regionale variasjoner verden over.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har grunnleggende kunnskap om kristendommen i historie og nåtid
- har grunnleggende kunnskap om kristendommens konfesjonelle fremtredelsesformer i nåtiden
- har grunnleggende kunnskap om kristendommens utbredelse og regionale og kulturelle variasjon
- har grunnleggende kunnskap om kristendomsstudiets fagdisipliner (bibelvitenskap, kristendomshistorie, teologi og etikk)

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan anvende kristendomsstudiets grunnleggende historisk-analytiske fagdisipliner (bibelvitenskap, kristendomshistorie)
- kan anvende kristendomsstudiets grunnleggende systematiske fagdisipliner (teologi, etikk)
- kan anvende relevant fagkunnskap på aktuelle problemstillinger og treffe begrunnede valg

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger. For å kunne gå opp til eksamen, kreves det at studenten har gjennomført og fått godkjent obligatorisk øvingsoppgave på 1500-2000 ord. Øvingsoppgaven gis bare i det semesteret det gis undervisning i emnet, men den er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • En øvingsoppgave

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 3000-4000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KRL1030 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU