REA1141 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer E

Faglig innhold

- Mengder, tallsystemer
- Komplekse tall
- Funksjoner
- Derivasjon
- Funksjoner av flere variable og partielle deriverte.
- Integrasjon
- Første og andre ordens differensiallikninger
- Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap og gi nødvendig kunnskap i matematikk som grunnlag for livslang læring. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
- Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- Kjenne til forskjellige typer matematiske dataprogrammer
- Emnet skal gi kunnskap i områdene derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og komplekse tall.

Ferdigheter:
- Regne med symboler og formler
- Anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
- Sette opp og løse enkle differensiallikninger
- Tenke og resonere matematisk
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.
Generell kompetanse:
- Kommunisere i, med og om matematikk
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger og regneøvinger
- En obligatorisk oppgave må være godkjent for å få mappekarakter.

Mer om vurdering

- Utsatt skriftlig eksamen i august.

- Ingen utsatt eksamen for mappen  

Mappen består av 4 individuelle prøver. Karaktersettingen baseres på en sum av poeng på prøvene. Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for å få mappekarakter. Klage på karakter på mappen vil kun gjelde hele mappen (40% av emnekarakteren).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Dataingeniør (BIDAT)
Elektroingeniør (BIELE)
Fornybar energi (BIFENER)
Maskiningeniør (BIMAS)

Forkunnskapskrav

For TRES og y-vei studenter: Bestått prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for TRES y-vei

Kursmateriell

Edwards & Penney: Calculus. Pearson: ISBN 9781292022178
For tresemester- og y-vei studenter dessuten:
Oldervoll,T., Orskaug, O og Vaaje, A . Sinus matematikk. Forkurs. Cappelen. ISBN 978 8202 509 057

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA1141F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 4/10
Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 E 20.12.2017 09:00 A-atriet-2/3 (A-160) , A154, 1.etg. A-bygg , A254, 2.etg. A-bygg , E208 - 2.etg. , A146, 1.etg. A-bygg , E211- 2.etg. , A153, 1.etg. A-bygg , B213 - 2.etg. , D201 - 2.etg. , B211- 2.etg. , C024 - underetg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.