REA1141 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

- Mengder, tallsystemer
- Komplekse tall
- Funksjoner
- Derivasjon
- Funksjoner av flere variable og partielle deriverte.
- Integrasjon
- Første og andre ordens differensiallikninger
- Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap og gi nødvendig kunnskap i matematikk som grunnlag for livslang læring. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
- Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- Kjenne til forskjellige typer matematiske dataprogrammer
- Emnet skal gi kunnskap i områdene derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og komplekse tall.

Ferdigheter:
- Regne med symboler og formler
- Anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
- Sette opp og løse enkle differensiallikninger
- Tenke og resonere matematisk
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.
Generell kompetanse:
- Kommunisere i, med og om matematikk
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

- Utsatt skriftlig eksamen i august.
Ved kontinuasjon eller gjentak av skriftlig eksamen gjelder tidligere bestått mappe eller godkjente obliger fortsat

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Dataingeniør (BIDAT)
Elektroingeniør (BIELE)
Fornybar energi (BIFENER)
Maskiningeniør (BIMAS)

Forkunnskapskrav

For TRES og y-vei studenter: Bestått prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for TRES y-vei

Kursmateriell

Edwards & Penney: Calculus. Pearson: ISBN 9781292022178
For tresemester- og y-vei studenter dessuten:
Oldervoll,T., Orskaug, O og Vaaje, A . Sinus matematikk. Forkurs. Cappelen. ISBN 978 8202 509 057

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA1141F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 07.12.2018 09:00 S206 , A-atriet-2/3 (A-160) , A061 , B210-2.etg. , S410 , S411
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.