REA0011 - Forkurs i matematikk for Tres og y-vei

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer SKRIVE

Faglig innhold

Trigonometriske funksjoner
Inverse funksjoner
Funksjonsdrøfting
Derivasjon
Vektorer i rommet

Læringsutbytte

Med fullført sommerkurs REA0001 (R1) og REA0011 Forkurs i matematikk for TRES og y-vei i høstsemesteret, skal studentene ha kunnskap tilsvarende matematikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning.Kunnskapene tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning fra R2 i videregående skoler. Dette undervises parallelt med REA1141 Matematikk 1 i høstsemesteret.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
Ferdigheter:
- Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Mer om vurdering

En avsluttende skriftlig  prøve.
Prøven kreves bestått for å kunne gå opp til eksamen i REA1141 Matematikk 1

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Dataingeniør (BIDAT)
Elektroingeniør (BIELE)
Maskiningeniør (BIMAS)

Forkunnskapskrav

R1 (eller S1 og S2)

Kursmateriell

- Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 978 8202 509 057
- Kompendium

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 SKRIVE 17.09.2018 16:00 B213 2.etg. , S310 , B211- 2.etg. , C026-underetg.Fløy C
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 SKRIVE 24.09.2018 09:00 D201 - 2.etg. Fløy D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.