REA0001 - R1-kurs

Om emnet

Faglig innhold

- Aritmetikk og algebra: Potenser og røtter, likninger og likningssystemer, polynomer.
- Funksjoner: Polynomfunksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner.
- Grenseverdier og assymptoter.
- Derivasjon og funksjonsdrøfting.
- Trigonometri.
- Vektorregning
- Sannsynlighetsregning

Læringsutbytte

Etter endt sommerkurs skal studenten ha kunnskaper tilsvarende R1 ved videregående skoler (Se kompetansemål R1). Når emnet er bestått, anses det ved NTNU Gjøvik at særkravet om R1 som finnes ved enkelte studieprogram ved NTNU Gjøvik er oppfylt.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Ferdigheter:
- Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
- Deltakelse i undervisningen på sommerkurset er obligatorisk.
- Det kreves minst 80 % frammøte for å kunne gå opp til den avsluttende prøven.
- Det arrangeres 5 ukeprøver i løpet av kurset, og det kreves deltakelse på minst 4 ukeprøver for å kunne gå opp til den avsluttende prøven.

Mer om vurdering

Det vil bli gitt en kontinuasjonsmulighet i uken for oppstart av ordinært høstsemester.

Vurderingsformer:
Skriftlig prøve som må være bestått for å fortsette studiene ved NTNU i Gjøvik. Dette gjelder også for studenter til bachelor i ingenirøfag via Tresemester og y-vei.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Byggingeniør (BIBYG)
Dataingeniør (BIDAT)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
Elektroingeniør (BIELE)
Forkurs R1 (2MX)
Fornybar energi (BIFENER)
Geomatikk (BGEO)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informasjonssikkerhet (BIS)
Maskiningeniør (BIMAS)

Kursmateriell

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 978 82 02 509057

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 SKRIVE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.