course-details-portlet

RAT3201 - Introduksjon til ultralyd

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Sirkulasjonssystemets fysiologi. Ultralyd, basale fysiske prinsipper: Oppløsning, kontrast, akustisk støy og bildeartefakter. Kontinuerlig og pulset ultralyd for blodstrømsmåling. Prober og probeteknologi. Apparatlære. Ulike bruksområder og frekvensområder (behandling og diagnostikk). Kvalitetssikring. Ergonomi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal kunne:

  • forklare sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysikk
  • beskrive sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi
  • beskrive Doppler-effekt og bruksområde
  • analysere eget bildeopptak og forklare årsak til dårlig bildekvalitet og artefakter
  • redegjøre for prinsipper for god ergonomisk arbeidsstilling

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • behandle ultralydutstyr på en forsvarlig måte
  • forklare de vanligste funksjonene på tastaturet

Læringsformer og aktiviteter

Det gjennomføres to samlinger på campus i Trondheim. Første samling er obligatorisk. Nettstudier. Emnet består av obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav som alle må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD8011 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU