course-details-portlet

PSY3113 - Spesialisering - læring, atferd og omgivelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet er spesialisering innenfor læring, atferd og omgivelser. Studentene skal skrive en semesteroppgave på ca. 5000 ord. Tema for oppgaven skal velges i samråd med faglærer og fortrinnsvis representere en fordypning innenfor fagområder berørt i emnet PSY3110 Læring, atferd og omgivelser, gjennomført i første semester.

Studentene må ha valgt hovedtema og veileder når de begynner på spesialiseringen, som tematisk bør være knyttet til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har grundig og inngående teoretisk eller teoretisk og metodisk innsikt i et valgt psykologisk tema knyttet opp i mot læring, atferd og omgivelser.
Ferdigheter:
Studenten kan strukturere og formulere faglige resonnementer.
Studenten kan kritisk vurdere forskjellige informasjonskilder.
Generell kompetanse:
Studenten kan skriftlig kommunisere en problemstilling innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU