course-details-portlet

PSY3113 - Spesialisering - læring, atferd og omgivelser

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet er spesialisering innenfor læring, atferd og omgivelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:Studenten har grundig og inngående teoretisk eller teoretisk og metodisk innsikt i et valgt psykologisk tema knyttet opp i mot læring, atferd og omgivelser.Ferdigheter:Studenten kan strukturere og formulere faglige resonnementer.Studenten kan kritisk vurdere forskjellige informasjonskilder.Generell kompetanse:Studenten kan skriftlig kommunisere en problemstilling innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.

Mer om vurdering

Studentene skal skrive en semesteroppgave på ca. 5000 ord. Tema for oppgaven skal velges i samråd med faglærer og fortrinnsvis representere en fordypning innenfor fagområder berørt i emnet PSY3110 Læring, atferd og omgivelser, gjennomført i første semester. Studentene må ha valgt hovedtema og veileder når de begynner på spesialiseringen, som tematisk bør være knyttet til masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
25.11.2022

Innlevering
09.12.2022


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU